MONUMENT JUNÍPER SERRA

Oferta / novedad
Fotos: 
Localización: 
Características: 

Català

Plaça i monument de Juníper Serra. La plaça era coneguda des de la primera meitat del s. XIX amb el nom de plaça de la Constitució i, abans, era la plaça de la Torre. El 1892 es va dedicar a Fra Juníper Serra; s’hi sembrares arbres i col•locaren pedrissos als voltants, fets amb graons de pedra de les escales enderrocades del convent dels franciscans. El 1913, amb motiu del segon centenari del naixement del missioner, es va col•locar al centre de la plaça el monument dedicat a l’il•lustre petrer. L’obra escultòrica fou realitzada per Guillem Galmés. És de marès de Santanyi i consta d’un alt podi troncopiramidal, amb els escuts dels franciscans, de la família Serra i de la vila, un a cada costat, excepte a la part de davant, on hi ha la inscripció commemorativa. A dalt se situa l’estàtua. El monument es va envoltar de reixes de ferro forjat, les quals anys després foren traslladades al poliesportiu parroquial. El jardí i el paviment de la plaça han estat remodelats diverses vegades. A mitjan segle XX s’hi sembraren fassers i es va enderrocar la casa de l’antiga Quartera, deixant la plaça envoltada de carrers pels quatre costats. Aquests fassers, víctimes del picudo rojo, foren substituïts pels morers actuals a la remodelació que es feu de tot l’entorn de la plaça i de l’escultura l’any 2013, en el 300 aniversari del naixement del P. Serra.

Español

Plaza y monumento de Junípero Serra. La plaza era conocida desde la primera mitad del s. XIX con el nombre de plaza de la Constitución y, antes, era la plaza de la Torre. En 1892 se dedicó a Fray Junípero Serra; se siembran árboles y colocaron poyos los alrededores, hechos con escalones de piedra de las escaleras derribadas del convento de los franciscanos. En 1913, con motivo del segundo centenario del nacimiento del misionero, se colocó en el centro de la plaza el monumento dedicado al il • lustro petrer. La obra escultórica fue realizada por Guillem Galmés. Es de piedra arenisca de Santanyi y consta de un alto podio troncopiramidal, con los escudos de los franciscanos, de la familia Serra y de la villa, uno a cada lado, excepto en la parte de delante, donde está la inscripción conmemorativa. Arriba se sitúa la estatua. El monumento se rodeó de rejas de hierro forjado, que años después fueron trasladadas al polideportivo parroquial. El jardín y el pavimento de la plaza han sido remodelados varias veces. A mediados del siglo XX se sembraron palmeras y se derribó la casa de la antigua Quartera, dejando la plaza rodeada de calles por los cuatro costados. Estos palmeras, víctimas del picudo rojo, fueron sustituidos por Morers actuales a la remodelación que se hizo de todo el entorno de la plaza y de la escultura del año 2013, en el 300 aniversario del nacimiento del P. Serra.

English

Memorial Plaza and Junipero Serra. The place was known from the first half of the century. Century with the name of Constitution Square, and before it was Square Tower. 1892 was dedicated to Fray Junipero Serra; include planting trees and place benches around, made ​​with stone steps of the stairs of the ruined Franciscan convent. In 1913, on the occasion of the second centenary of the birth of the missionary was placed in the center of the square and the monument to the Bar • Petrel. The sculpture was made ​​by William Galmés. Santanyi is sandstone and consists of a truncated high podium, with the shields of the Franciscan family and saw the town, one on each side except the front, where the commemorative inscription. Above the statue is located. The monument was surrounded by wrought iron fences, which years later were moved to the parish sports. The garden and the pavement of the square has been renovated several times. In the mid-twentieth century are planted fassers and overthrew the house of the former barracks leaving the square surrounded by streets on all four sides. These fassers victims of beaked rojo, were replaced by Mulberry current remodeling that was done all around the place and the sculpture in 2013, the 300th anniversary of the birth of Father Serra.

Dirección: 
Plaça del Pare Serra · 07520 Petra · Mallorca
Población: 
Petra
Comparte: 
SubcatLlocs: 
Monuments
Amb la col·laboració de l'Ajuntament