ESCOLES VELLES

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Català

Les Escoles Graduades o Escoles Velles es troben al cap de baix des carrer d’en Font. El solar ocupa mitja illeta. Aquest edifici, projectat per l’arquitecte Guillem Forteza, fou inaugurat el 1927. La construcció es disposa en torn a un pati central porticat. Aquest indret, envoltat de columnes toscanes que aguanten arcs de mig punt, és possiblement el més representatiu del conjunt. A la façana principal i a la posterior hi destaca la triple arcada del mateix estil que la del pati. A un costat del pati hi ha la cisterna amb coll octogonal. A les façanes laterals, són els dos grans finestrals, també amb triples arcades d’arc de mig punt sobre columnes.
L’Edifici és de planta baixa, amb coberta de teulada. Les antigues aules es disposaven a l’ala de la dreta i de l’esquerra. Actualment acullen dependències de l’administració municipal i altres espais per activitats culturals i d’oci. El frontis està combinant dos colors un per als suports i buits i l’altre per al massís del mur.

Español

Las Escuelas Graduadas o Escuelas Viejas se encuentran a la cabeza de bajo desde la calle de Fuente. El solar ocupa media manzana. Este edificio, proyectado por el arquitecto Guillem Forteza, fue inaugurado en 1927. La construcción se dispone en torno a un patio central porticado. Este lugar, rodeado de columnas toscanas que sostienen arcos de medio punto, es posiblemente el más representativo del conjunto. En la fachada principal y la posterior destaca la triple arcada del mismo estilo que la del patio. A un lado del patio está la cisterna con cuello octogonal. En las fachadas laterales, son los dos grandes ventanales, también con triples arcadas de arco de medio punto sobre columnas.
El Edificio es de planta baja, con cubierta de tejado. Las antiguas aulas se disponían en el ala de la derecha y de la izquierda. Actualmente acogen dependencias de la administración municipal y otros espacios para actividades culturales y de ocio. El frontis está combinando dos colores uno para los soportes y huecos y el otro para el macizo del muro.

English

Graduated Old School or Schools are the lowest since any street in Fountain. The site occupies half a block. This building, designed by architect Guillem Forteza was opened in 1927. Available construction around a central courtyard arcade. This place is surrounded by Tuscan columns which support arches, is probably the most representative of the whole. On the main façade and the rear highlights the triple arcade of the same style courtyard. On one side of the courtyard there is a tank with an octagonal neck. On the side walls are two large windows, also with triple arches arch columns.
The building is ground floor with covered roof. The old classrooms ready to hang on the right and the left. It currently houses offices of the municipal administration and other spaces for cultural activities and entertainment. The façade is a combination of two colors for media and empty and the other for the solid wall.

Adreça: 
C/ Font 1 · 07520 Petra · Mallorca
Població: 
Petra
Telèfon: 
971 83 00 00
Comparteix: 
SubcatLlocs: 
Castells i palaus
Amb la col·laboració de l'Ajuntament