LA VICTÒRIA (LIC, ZEPA ES0000079)

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Península rocosa situada en el N de la illa de Mallorca. Està formada per relleus calcaris importants que formen penya-segats a la costa i una petita serra en l'interior.

La importància de la zona es deu a la presència de l'Àguila peixatera, el Corb marí i altres espècies de l'Annex I de la Directiva 79/409/CEE. Trobem algunes espècies endèmiques o microareals com Hypericum balearicum, Astragalus balearicus, Hippocrepis balearica i Lotus tetraphyllus. Per altra banda, l'estat de conservació de la zona és bo, en ser, en la seva major part zona militar, el que ha impedit l'accés del públic. (font: Xarxa Natura a les Illes Balears).

ZEPA Espècies presents: Burhinus oedicnemus; Calandrella brachydactyla; Galerida theklae.

Adreça: 
07400 Alcúdia · Mallorca
Població: 
Alcúdia
Comparteix: 
SubcatLlocs: 
Espais Naturals
Amb la col·laboració de l'Ajuntament