PLA DE SA MOLA (ZEPA ES0000439)

Oferta / novetat
Photos: 
Location: 
Features: 

Es localitza en la part oest del municipi de Valldemossa i la part est del municipi d'Esporles. Es basa en la presència d’aus de l’annex I de la Directiva 79/409/CEE i per esser una zona de nidificació i campeig de Milvus milvus. Les principals amenaces citades són: la freqüentació antròpica, els incendis, la col·lisió i l’electrocució d’aus amb les esteses elèctriques i l’ús il·legal de verí

La seva qualitat es basa en la presència d'aus de l'ànnex I de la Directiva 79/409/CEEE. Zona de nidificació i capeig de Milvus milvus. (font: Xarxa Natura a les Illes Balears).

 

Address: 
07170 Son Ferrandell · Mallorca
City: 
Valldemossa
Share: 
SubcatLlocs: 
Espais Naturals
Amb la col·laboració de l'Ajuntament