CAP DE CALA FIGUERA (LIC, ZEPA ES0000074)

Oferta / novetat
Photos: 
Location: 
Features: 

El lloc és una superfície elevada, ondulada i rocosa, que finalitza en una costa escarpada, llevat de petites cales situades a l'est, formades per lleres de torrents. L'àrea inclou dos illots abruptes situats en l'extrem W que estan separats de terra ferma per un estret d'uns 40 m. Tota la zona és de constitució calcària. Les arenisques consolidades són molt visibles en la costa en penya-segat, essent molt intensos els fenòmens erosius deguts a l'acció del vent, del mar i de les aigües de pluja. Abunden les cavitats i esquerdes, formant-se, a la base del caire superior del penya-segat coves espectaculars. En aquest lloc són visibles antigues pedreres de "marès" (arenisques consolidades) d'on es retallaven peces d'aquesta pedra que eren transportades en embarcacions per a construccions a la ciutat de Palma.

L'interès paisatgístic del lloc és molt elevat, ja que es tracta d'un enclavament inalterat en una costa intensament urbanitzada, com és tot el litoral de Calviá. Aquesta costa, molt abrupta i retallada, destaca per la presència de diversos illots, el de dos Pans i el del Toro, enfront de l'espectacular punta del Banc d'Eivissa i les Malgrats, a l'extrem W. La vegetació destaca per la presència d'una important massa de pineda en alternança amb garrigues mediterrànies i terrenys amb cultius de secà. (font: Xarxa Natura a les Illes Balears).

ZEPA Espècies presents: Alauda arvensis; Alectoris rufa; Anthus campestris; Burhinus oedicnemus; Calandrella brachydactyla; Galerida theklae; Miliaria calandra; Oenanthe hispanica; Oenanthe oenanthe.

Address: 
07184 Calvia · Mallorca
City: 
Calvià
Share: 
SubcatLlocs: 
Espais Naturals
Amb la col·laboració de l'Ajuntament