ESGLÉSIA I CLAUSTRE SANT DOMINGO

Oferta / novetat
Photos: 
Location: 
Features: 

Català

Construcció
Església barroca (1664-1689) convertida en parròquia l’any 1962
Destaca
Convent dels dominics
Trets característics
Planta de nau única dividida en cinc trams i capelles laterals. Coberta de volta de mig canó. Façana folrada de pedra amb una rosassa al centre. A la portada hi trobam dues pilastres estriades amb capitells jònics sobre el qual reposa l’entaulament amb un nínxol que conté la imatge de la Mare de Déu donant el rosari a Sant Domingo. L’Església i claustre de Sant Domingo té forma quadrangular amb set arcs carpanells a cada un dels costats, aguantats per columnes de pedra amb capitells jònics.
Conserva importants obres d’art
Retaules del Roser de Gaspar Horns(s.XVI) i retaules barrocs del Roser, de Sant Vicenç Ferrer i de les Ànimes (s. XVII)

Español

Construcción
Iglesia barroca (1664-1689) convertida en parroquia en 1962
Destaca
Convento de los dominicos
Rasgos característicos
Planta de nave única dividida en cinco tramos y capillas laterales. Cubierta de bóveda de medio cañón. Fachada forrada de piedra con un rosetón en el centro. En la portada encontramos dos pilastras estriadas con capiteles jónicos sobre el que reposa el entablamento con un nicho que contiene la imagen de la Virgen dando el rosario a Santo Domingo. La Iglesia y claustro de Santo Domingo tiene forma cuadrangular con siete arcos rebajados cada uno de los lados, aguantados por columnas de piedra con capiteles jónicos.
Conserva importantes obras de arte
Retablos del Roser de Gaspar Horns (s.XVI) y retablos barrocos del Rosario, de San Vicente Ferrer y de las Almas (s. XVII)

English

Construction
Baroque church (1664-1689) converted into a parish in 1962
Highlights
Convent of the Dominicans
Characteristic features
Single ship plant divided into five sections and side chapels. Cover of half-barrel vault. Front lined with a rose window in the center. On the front we find two pilasters fluted with Ionic capitals on which rests the entablature with a niche that contains the image of the Virgin Mary giving the rosary to Santo Domingo. The Church and cloister of Santo Domingo has quadrangular shape with seven carpanel arches on each side, supported by stone columns with Ionic capitals.
It retains important works of art
Altarpieces of the Roser by Gaspar Horns (s.XVI) and baroque altarpieces of the Roser, Sant Vicenç Ferrer i les Ànimes (17th century)

Address: 
Plaça Sant Domingo, 2 · 07300 Inca · Mallorca
City: 
Inca
Telephone: 
871914500
Share: 
SubcatLlocs: 
Centres de culte
Amb la col·laboració de l'Ajuntament