OBSERVATORI ASTRONÒMIC DE MALLORCA

Aanbiedingen / nieuws
Fotos: 
Lokalisierung: 
Features: 

Català

Fou inaugurat el maig del 1991 a Costitx, a l'illa de Mallorca. És el primer centre astronòmic d'aquesta comunitat autònoma i el més oriental de l'Estat Espanyol. Va ser finançat pel Govern Balear (Conselleria de Cultura, Educació i Esports), La Caixa de Balears "Sa Nostra" i l'Ajuntament de Costitx amb una doble finalitat: per una banda fomentar la recerca astronòmica i per l'altra la divulgació i l'ensenyament de l'Astronomia. Entre moltes de les activitats que porta a terme el Observatori Astronòmic de Mallorca pot destacar-se el programa de recerca i de seguiment de cometes i asteroides

Español

Fue inaugurado en mayo de 1991 en Costitx, en la isla de Mallorca. Es el primer centro astronómico de esta comunidad autónoma y el más oriental de España. Fue financiado por el Gobierno Balear (Conselleria de Cultura, Educación y Deportes), La Caja de Baleares "Sa Nostra" y el Ayuntamiento de Costitx con una doble finalidad: por un lado fomentar la investigación astronómica y por el otro la divulgación y la enseñanza de la Astronomía. Entre muchas de las actividades que lleva a cabo el Observatorio Astronómico de Mallorca puede destacarse el programa de investigación y de seguimiento de cometas y asteroides.

English

It was opened in May of 1991 in Costitx, on the island of Mallorca. It is the first astronomical center of this autonomous community and the most Eastern of the Spanish State. It was funded by the Balearic Government (Ministry of Culture, Education and Sports), La Caixa de Balears "Sa Nostra" and Costitx Town Hall with a dual purpose: on the one hand, to foster astronomical research and on the other, the dissemination and the teaching of Astronomy. Among the activities carried out by the Astronomical Observatory of Mallorca, the research and monitoring of comets and asteroids can be highlighted

 

Amb la col·laboració de:

Ajuntament Costitx

 

 

Adresse: 
07144 Costitx · Mallorca
Ortschaft: 
Costitx
Telefon: 
635 65 10 25
Email: 
Aktie: 
SubcatArt: 
Museus i galeries
Amb la col·laboració de l'Ajuntament