MUNTANYES D'ARTÀ (LIC, ZEPA ES0000227)

Aanbiedingen / nieuws
Fotos: 
Lokalisierung: 
Features: 

Aquest àrea abasta bona part de la península que forma l'extrem NE de Mallorca. És una zona muntanyenca formada per roques calcàries del Secundari molt deformades que van sofrir diversos encavalcaments durant la orogènia alpina que van formar importants relleus orientats en direcció EN. No existeixen grans penya-segats a la costa, a excepció del Cap des Freus, però sí a l'interior.

El clima és mediterrani mesotèrmico, sec-subhumt amb una pluviositat anual de 700 mm. La zona costanera es troba fortament influïda pels vents de tramuntana i llevant que, amb el seu aportament salí, condicionen la vegetació. Existeixen diverses platges sorrenques no afectades per la construcció, amb formacions dunars importants. L'atractiu paisatgístic del lloc és molt elevat, en tractar-se d'una zona molt abrupta amb grans variacions en els pendents, amb una costa sinuosa i no urbanitzada amb pocs punts d'accés per al públic, el que sens dubte ha contribuït a la seva conservació.

En l'àrea es troben diversos hàbitats inclosos en l'annex I de la Directiva 92/43/CEE, tots ells amb una representativitat i un estat de conservació global excel·lent. Dues espècies de plantes prioritàries de l'Annex II de la Directiva Hàbitats creixen en la zona. A més hi nidifiquen nombroses espècies d'aus citades en l'Annex I de la de la Directiva 79/409/CEE, que ja van suposar la declaració com ZEPA dels dos caps que formen els extrems de la península.

En aquesta s'inclouen dues Reserves naturals, Cap Ferrutx i Cap des Freu (Decret 127/2001, de 9 de novembre, BOCAIB núm. 140, 22/11/2001). (font: Xarxa Natura a les Illes Balears).

ZEPA Espècies presents: Anthus campestris; Burhinus oedicnemus; Calandrella brachydactyla; Galerida theklae.

Adresse: 
07570 Artà · Mallorca
Ortschaft: 
Artà
Telefon: 
971176666
Aktie: 
SubcatLlocs: 
Espais Naturals
Amb la col·laboració de l'Ajuntament