SANTUARI TALAIÒTIC DE SON CORRÓ

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Català

L'any 1894 es trobà dins la possessió de Son Corro un important jaciment talaiòtic, un santuari del que destacaven tres caps de toro de bronze i fosos d'una sola peça, llevat de les banyes i les orelles, que hi estan soldades. Juntament amb els caps, també es trobaren altres objectes de ceràmica i de bronze. Els darrers estudis situen aquests caps en el talaiòtic finals (s V-II a C) i els consideren les peces testimonials més destacables del culte al toro, una de les pràctiques religioses de la cultura talaiòtica que perdurà durant els primers temps de l'època romana.

Español

En 1894 se encontró en la posesión de Son Corro un importante yacimiento talayótico, un santuario del que destacaban tres cabezas de toro de bronce y fundidos de una sola pieza, salvo los cuernos y las orejas, que están soldadas. Junto con los jefes, también se encontraron otros objetos de cerámica y de bronce. Los últimos estudios sitúan estos fines en el talayótico finales (s V-II a C) y los consideran las piezas testimoniales más destacables del culto al toro, una de las prácticas religiosas de la cultura talayótica que perduró durante los primeros tiempos de la época romana.

English

In 1894 an important Talayotic site was found in the possession of Son Corro, a sanctuary with three bronze bull heads and pits of one piece, except for horns and ears, which are welded. Together with the heads, other ceramic and bronze objects were also found. The last studies place these masters in the final talayot (s V-II to C) and consider them the most remarkable testimonial pieces of the cult of the bull, one of the religious practices of the talayotic culture that lasted during the first times of the time Roman

 

Amb la col·laboració de:

Ajuntament Costitx

 

 

Adreça: 
Crrt. Costix - Sencelles · 07144 Costitx · Mallorca
Població: 
Costitx
Comparteix: 
SubcatLlocs: 
Monuments
Amb la col·laboració de l'Ajuntament