SANTUARI DE CURA

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Català El santuari de Cura és el conjunt religiós situat al cim del puig de Randa i que segons la tradició ocupa el lloc on es retirà i rebé la il·luminació Ramon Llull. A més existeix el culte a la figura de la Verge de Cura... (Més a Vikipedia)

Español El santuario de Cura es un monasterio religioso situado en la cima del puig de Randa. Según cuenta la tradición, ocupa el lugar en el cual se retiró y recibió la iluminación el beato Ramon Llull. Además en este monasterio se da culto a la imagen de la Virgen de Cura... (Más en Wikipedia)

English Sanctuary Care is located at the summit of religious set Randa mountain and which tradition holds the place where he retired and received enlightenment Ramon Llull. In addition there is the cult figure of the Virgin Care.... (More in Wikipedia)

Deutsch Sanctuary Pflege wird auf dem Gipfel des religiösen Satzes befindet Berg Randa und die Tradition besagt, den Ort, wo er im Ruhestand und erhielt die Erleuchtung Ramon Llull. Darüber hinaus gibt es die Kultfigur der Jungfrau Pflege.... (Mehr in Wikipedia)

.

Adreça: 
Puig de Randa · 07629 Randa, Algaida · Mallorca
Població: 
Algaida
Telèfon: 
971 12 02 60
Comparteix: 
SubcatLlocs: 
Centres de culte
Amb la col·laboració de l'Ajuntament