PORTA DE MALLORCA - Alcúdia

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Català

Aquesta porta està situada a l'entrada de la ciutat quan arribam des de la capital, Palma. Està formada per dues torres laterals amb un arc de mig punt al centre que emmarca un impressionant portal al qual s'accedia per un pont elevat. Actualment conserva el vall. En un dels costats de l'arc hi ha esculpit un escut de la ciutat que data del s. XVII i en la seva part interior, també a un costat de l'arc, hi ha una petita capella que conté l'estàtua de Sant Sebastià. (Llegir més)

 

Español

Esta puerta está situada en la entrada de la ciudad cuando llegamos desde la capital, Palma de Mallorca. Está formada por dos torres laterales con un arco de medio punto en el centro que enmarca un impresionante portal al que se accedía por un puente elevado. Actualmente conserva el foso. En uno de los lados del arco hay esculpido un escudo de la ciudad que data del s.XVII y en su parte interior, también a un lado del arco, hay una pequeña capilla que contiene la estatua de Sant Sebastià. (Leer más)

 

English

This gate is located at the entrance to the town when arriving from the capital, Palma de Mallorca. It consists of two side towers with a rounded archway in the centre that frame an impressive gateway with access via a raised bridge. The moat is still conserved to this day. On one side of the arch there is the sculpted coat of arms of the city dating back to the 17th century, and inside, also on one side of the arch, there is a small chapel that contains the statue of Sant Sebastià. (Read more)

 

Deutsch

Dieses Tor befindet sich am Eingang zur Stadt, wenn Sie von der Hauptstadt, Palma de Mallocra, kommen. Es besteht aus zwei seitlich angebauten Türmen und einem Rundbogen in der Mitte, der ein eindrucksvolles Portal umrahmt, durch das über eine erhöhte Brücke Zugang erhalten wird. Heute bewahrt es den Graben. Auf einer Seite des Bogens ist ein Wappen der Stadt eingraviert, das aus dem 17. Jh. datiert und auf der Innenseite, ebenfalls auf einer Seite des Bogens, befindet sich eine kleine Kapelle, in der die Statue von Sant Sebastià steht. (Weiterlesen)

 

Amb la col·laboració de:

Ajuntament    d'Alcudia

Adreça: 
Cami Ronda / Carrer Major · 07400 Alcúdia · Mallorca
Població: 
Alcúdia
Comparteix: 
SubcatLlocs: 
Monuments
Amb la col·laboració de l'Ajuntament