MUSEU FRA JUNÍPER SERRA

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Català

Museu Juníper Serra i Centre d’Estudis Juniperians. El 1955 es va posar la primera pedra del Museu. Les obres es realitzaren segons projecte de l’arquitecte Gabriel Alomar i fou inaugurat el 1959. L’edifici és d’estil regionalista; té dues crugies amb planta baixa i alta. Destaquen, entre d’altres elements, els dos arcs d’ansa de paner de la façana o l’escala interior. L’edifici té un jardí al davant amb una porxada lateral de pilars, afegit posteriorment. La façana que dóna al carrer està constituïda per un mur amb un portal d’arc de mig punt i grans finestres amb reixes al costats.

Español

Museo Junípero Serra y Centro de Estudios Juniperianos. En 1955 se puso la primera piedra del Museo. Las obras se realizaron según proyecto del arquitecto Gabriel Alomar y fue inaugurado en 1959. El edificio es de estilo regionalista; tiene dos crujías con planta baja y alta. Destacan, entre otros elementos, los dos arcos de asa de cesto de la fachada o la escalera interior. El edificio tiene un jardín delante con un porche lateral de pilares, añadido posteriormente. La fachada que da a la calle está constituida por un muro con un portal de arco de medio punto y grandes ventanas con rejas al lados.

English

Junipero Serra Museum and Study Center Juniperianos. In 1955 he laid the foundation stone of the Museum. The works were carried out according to project architect Gabriel Alomar was opened in 1959. Regionalist style building is; has two bays with floor and higher. Include, among other items, two basket handle arches of the façade or staircase. The building has a front garden with side porch pillars, added later. The facade facing the street consists of a wall with a portal arch and large windows with bars on the sides.

Adreça: 
C/ Barracar 6-8-10 · 07520 Petra · Mallorca
Població: 
Petra
Telèfon: 
971 56 11 49
Comparteix: 
SubcatArt: 
Museus i galeries
Amb la col·laboració de l'Ajuntament