MOLÍ NOU - Vilafranca de Bonany

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Català

L’únic molí de vent fariner que es conserva dins el nucli urbà a la sortida del poble. Era propietat de la possessió de Sant Martí, i deixà de funcionar devers l’any 1915. És un molí amb base-habitatge i torre. La base té un portalet de llinda, molt rústic, i una cisterneta amb capella a l’esquerra; a la dreta, s'obri una portassa d’arc escarser. L’interior conserva coberta de volta rebaixada. La torre és de secció circular, amb portal de llinda damunt l’envelador, un finestró al capdamunt i coberta de teules a una vessant.

Español

Éste es el único molino de viento harinero que se conserva dentro del núcleo urbano, a la salida del pueblo. Era propiedad de la possessió de Sant Martí y dejó de funcionar hacia 1915. Es un molino con base-habitáculo y torre. La base tiene un portal adintelado, muy rústico, y una pequeña cisterna con capilla a la izquierda. A la derecha se abre un portalón con arco escarzano. En el interior se conserva la cubierta de bóveda rebajada. La torre es de sección circular, con portal adintelado sobre el envelado, una ventana y una cubierta de tejas a una vertiente.

English

This is the only flour windmill which has been conserved within the city centre at the exit of the village. It belonged to the possession: possessió de Sant Martí and it ceased operations in 1915. It is a windmill with a base-residence and tower. The base has a very rustic lintel doorway and a small cistern with chapel on the left. On the right, there is a large entrance door with skene arch. The interior conserves a segmental vault roof. The tower has a circular section with lintel doorway above the windmill terrace, a window, and tile roof on one slope. 

 

Amb la col·laboració de:

 

 

 

 

Adreça: 
Miquel Barcelo s/n · 07250 Vilafranca de Bonany · Mallorca
Població: 
Vilafranca de Bonany
Comparteix: 
SubcatLlocs: 
Monuments
Amb la col·laboració de l'Ajuntament