FARMÀCIA DE CAMPANET

Oferta / novetat

Català

A Nutribén innoven contínuament per oferir al teu nadó productes de màxima qualitat i 100% naturals.

Ara, vine a la Farmàcia de Campanet i aprofita la nostra promoció: 6 potets Nutribén per tan sols 4€!

"Superant-nos perquè ells ens superin"

* Oferta vàlida fins a fi d'existències.

Español

En Nutribén innovan continuamente para ofrecer a tu bebé productos de máxima calidad y 100% naturales.

Ahora, ven a la Farmacia de Campanet y aprovecha nuestra promoción: 6 potitos Nutribén por tan sólo 4€!

"Superándonos para que ellos nos superen"

* Oferta válida hasta fin de existencias.

English

Nutribén continuously innovates to offer your baby products of the highest quality and 100% natural.

Now, YOU come to the Pharmacy of Campanet and take advantage of our promotion: 6 baby food Nutribén for only 4€!

"Overcoming us so that they surpass us"

* Offer valid until end of stock.

Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Català

Maria Antònia Febrer Bauzà comença el seu camí a l'any 2000 amb un concepte de farmàcia diferent. Un model viu que no ha cessat d'evolucionar i adaptar-se als nous temps i a tots els perfils de client. Després de 14 anys de treball, la Farmàcia de Campanet ofereix des de la seva extraordinària ubicació en el nucli del municipi, un centre de consell en salut i benestar.

La farmàcia ofereix una resposta seriosa i coherent adaptada a les demandes de cada persona; aglutinant en el seu interior tot el coneixement i funcionament tradicional fusionat amb les noves tècniques i teràpies emergents. Tot això amb l'únic objectiu de proporcionar a tots els públics alternatives adequades a cada forma de vida mediant un tracte personalitzar, familiar i proper.

" La farmàcia no deu ser sols un punt de venta; volem ser un punt de consell, de benestar, de coneixement i possibilitats. Visitar-nos no deu ser sols una acció, sinó una experiència. "

Español

Maria Antonia Febrer Bauzá comienza su andadura en el año 2000 con un concepto de farmacia diferente. Un modelo vivo que no ha cesado de evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos y a todos los perfiles de cliente. Tras 14 años de trabajo, la Farmacia de Campanet ofrece desde su extraordinaria ubicación en el núcleo del municipio, un centro de consejo en salud y bienestar.

La farmacia ofrece una respuesta seria y coherente adaptada a las demandas de cada persona; aglutinando en su interior todo el conocimiento y funcionamiento tradicional fusionado con las nuevas técnicas y terapias emergentes. Todo ello con el único objetivo de proporcionar a todos los públicos alternativas adecuadas a cada forma de vida mediante un trato personalizado, familiar y cercano.

" La farmacia no debe ser sólo un punto de venta; queremos ser un punto de consejo, de bienestar, de conocimientos y posibilidades. Visitarnos no debe ser sólo una acción, sino una experiencia. "

English

Maria Antònia Febrer Bauzà started her activity in 2000 with a different concept of pharmacy. A model that has evolved to adapt to new times and to all customer profiles. After 14 years of work, Campanet Pharmacy offers from its unique location at the heart of the town, a center of health and wellness advice.

The pharmacy offers a serious and coherent answer adapted to the demands of each person; bringing together inside it all knowledge and traditional operation merged with the new techniques and emerging therapies. Our aim is to provide all people adapted to each lifestyle alternatives personalized, family and closely.

" The pharmacy shouldn't be just a selling point; we want to be a point of advice, wellness, knowledge and possibilities. Visit shouldn't be just a reaction, but an experience. "

 

 

Adreça: 
Cantó d’es carrtix 32 · 07300 Campanet · Mallorca
Població: 
Campanet
Horari: 
Lunes a viernes 09:00 -13:30h // 17:00h - 20:30h. Sábado 10:00 -13:00h.
Telèfon: 
971 87 72 60
Comparteix: 
SubcatComer: 
Farmàcies
Amb la col·laboració de l'Ajuntament