ESGLÉSIA NOSTRA SENYORA DE LLOSETA

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Català

L'església parroquial està situada al bell mig del poble. El temple actual de la Mare de Déu de Lloseta és el tercer existent al municipi. Es començà a construir el 1844 i s'acabà divuit anys després, el 1862. La darrera obra de restauració de I'edifici és de 1995. La construcció del temple actual es va fer mitjançant l'anexió de I'edifici existent utilitzant voltes de canó, cornisa i columnes de pedra, emmarcades dins un estil neoclàssic.

Español

La iglesia parroquial está situada en medio del pueblo. El templo actual de la Virgen de Lloseta es el tercer existente en el municipio. Se empezó a construir en 1844 y se terminó dieciocho años después, en 1862. La última obra de restauración del edificio es de 1995. La construcción del templo actual se hizo mediante Ia anexión del edificio existente utilizando vueltas de cañón, cornisa y columnas de piedra, enmarcadas en un estilo neoclásico.

English

The parochial church is located in the middle of the village. The present temple of the Mare de Déu de Lloseta is the third existing in the municipality. It began to be built in 1844 and turned 18 years later, in 1862. The last building restoration work is in 1995. The construction of the current temple was done by annexing the existing building using vaults of canyon, cornice and stone columns, framed in a neoclassical style.

 

Adreça: 
Plaça Espanya · 07360 Lloseta · Mallorca
Població: 
Lloseta
Comparteix: 
SubcatLlocs: 
Centres de culte
Amb la col·laboració de l'Ajuntament