SANT MARTI D’ALANZELL - Vilafranca

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Català

Les cases de Sant Martí d’Alanzell –o Lanzell- es situen a un poc més d’un quilòmetre al sud del poble, per la carretera de Felanitx a
Vilafranca (Ma-5111), a l’altura del quilòmetre 6’5, vora l’entreforc de la carretera Porreres-Vilafranca (Ma-5101). La possessió, antigament una de les més importants de Mallorca, ocupava els terrenys que en la dominació musulmana eren de les
alqueries Alanzell i Albadellet, a més d’alguns altres rafals. Després de la conquesta de 1229, en el repartiment formà part de la porció reial i fou cedida a Ramon Saclusa. Cap a 1242, l’alqueria Alanzell passà a mans del potent orde del Temple, que la convertí en cavalleria feudali li donà el nom de Sant Martí d’Alanzell. Les cases de Sant Martí d'Alanzell eren una de les més significatives de Mallorca i degut a la necessitat d'establir tota la població que treballava a les seves terres sorgí el poble de Vilafranca.

Español

La possessió, antiguamente una de las más importantes de Mallorca, ocupaba los terrenos que en la dominación musulmana eran de las alquerías Alanzell y Albadellet, además de algunos rafales. Tras la Conquesta de 1229, en el reparto formó parte de la porción real y fue cedida a Ramon Saclusa. Hacia 1242, la alquería Alanzell pasó a manos de la potente Orden del Temple, que la convirtió en caballería feudal y le dio el nombre de Sant Martí d’Alanzell. Las casas San Martí de Alanzell eran una de las más significativas de Mallorca y  debió a la necesidad de establecer toda la población que trabajaba en sus tierras surgió el pueblo de Vilafranca.

English

The possessió (possession) was formerly one of the most important estates in Mallorca, it occupied lands which in the Muslim domination were the farmhouses of Alanzell and Albadellet, as well as several rafals (country estates). Following the Conquesta (Conquest) in 1229, it represented part of the royal portion in the distribution and it was ceded to Ramon Saclusa. Around 1242, the Alanzell Farmhouse was transferred to the powerful Order of the Temple (Knights Templar) who converted it into a feudal kingdom and named it Sant Martí d’Alanzell. The houses Sant Martí de Alanzell were one of the most significant of Mallorca and due to the need to establish the entire population that worked in their lands emerged the town of Vilafranca.

 

Amb la col·laboració de:

 

 

 

Adreça: 
Crt. Felanitx - Vilafranca Km. 6,5 · 07250 Vilafranca de Bonany · Mallorca
Població: 
Vilafranca de Bonany
Comparteix: 
SubcatLlocs: 
Castells i palaus
Amb la col·laboració de l'Ajuntament