POSADA DE SON ROIG

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Català

Es tracta d’una casa tradicional, possiblement construïda per Antoni Company Nicolau a finals del segle XVII, amb façana té dues plantes i portal d’arc rodó adovellat. A l’esquerra apareix un portal de llinda, més modern, mentre que a la dreta, s’obri una finestra. Al primer pis, ... (Llegir més

Español

Se trata de una casa tradicional, posiblemente construida por Antoni Company Nicolau a finales del siglo XVII, con fachada de dos plantas y portal de medio punto dovelado. A la izquierda hay un portal adintelado, más moderno, mientras que a la derecha, se abre una ventana. En el primer piso... (Leer más)

English

This is a traditional house which was possibly built by Antoni Company Nicolau at the end of the 17th Century, with a façade with two floors and a semi-circular vaulted doorway. The lintel doorway on the left is more modern while the one on the right has a window. In the first floor, (Read more)

Deutsch

Es handelt sich um ein traditionelles Gebäude, das möglicherweise gegen Ende des 17. Jh. von Antoni Company Nicolau errichtet wurde. Die Fassade weist zwei Stockwerke und ein Rundbogenportal mit Wölbstein auf. Links befindet sich ein moderneres Portal mit Oberschwelle und rechts ein Fenster... (mehr lesen)

 

Amb la col·laboració de:

Ajuntament de  Sant Joan

 

 

Adreça: 
C/ Major o d’Enmig, 80 · 07240 Sant Joan · Mallorca
Població: 
Sant Joan
Comparteix: 
SubcatLlocs: 
Monuments
Amb la col·laboració de l'Ajuntament