MONUMENT NATURAL DE SES FONTS UFANES

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Català 

Les Fonts Ufanes constitueixen un fenomen hidrogeològic molt singular que té lloc a la finca de Gabellí petit, a Campanet, Mallorca. Es tracta d'una font vauclusiana amb surgències intermitents produïdes pel vessament de l'aqüífer que sorgeix de forma relativament difusa, sobtada i potent després de l'acumulació de pluges suficients a la zona.... (Més a Vikipedia)

Español 

Las Fonts Ufanes constituyen un fenómeno hidrológico muy singular que tiene lugar en la finca de Gabellí pequeño, en Campanet , Mallorca . Se trata de una fuente vauclusiana con surgencias intermitentes producidas por el vertido del acuífero que surge de forma relativamente difusa, repentina y potente después de la acumulación de lluvias suficientes en la zona... (Más en Wikipedia)

English 

Fonts Ufanes are a very unique hydrogeological phenomenon that takes place in the small Gabellí in Campanet, Mallorca. It is a source Vauclusienne with intermittent surges caused by runoff from the aquifer that arises relatively diffuse sudden and powerful after the accumulation of sufficient rain in the area.... (More in Wikipedia)

Deutsch 

Fonts Ufanes sind eine sehr einzigartige hydro Phänomen, das in der kleinen Gabellí in nimmt Campanet , Mallorca . Es ist eine Quelle Vauclusian mit Intervallspannungen von Abfluss aus dem Grundwasserleiter verursacht, die relativ diffuse plötzlich und kraftvoll nach der Anhäufung von ausreichend regen in der Umgebung entsteht.... (Mehr in Wikipedia)

Amb la col·laboració de:

 

 

 

 

 

Adreça: 
Autopista Ma-13 Palma-Alcúdia, Pk-36,700 Camí de Na Pontons · 07310 Campanet · Mallorca
Població: 
Campanet
Telèfon: 
971612876
Comparteix: 
SubcatLlocs: 
Espais Naturals
Amb la col·laboració de l'Ajuntament