ESGLÉSIA SANTA MARIA LA MAJOR

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Català

Construcció
Barroc mallorquí (1706-1893)

Arquitecte
Mestre Jaume Blanquer

Època
Des de la segona meitat del segle XVI fins al segle XVII

Trets característics
Portada neoclàssica, grup escultòric de la Mere de Déu dels Àngels, coberta de volta de mig canó amb llunetes.

Conserva importants obres d’art
La taula gòtica de Santa Maria d’Inca, pintada per Joan Daurer l’any 1373; l’estàtua de Santa Maria la Major, de Pere de Sant Joan (s. XIV-XV); els retaules renaixentistes del Nom de Jesús (1587) i de Sant Pere (s. XVI-XVII); Els retaules barrocs de Sant Sebastià (s. XVII) i del Sant Crist (1667). També es pot veure un interessant museu a l’antiga sagristia situada a la part esquerra del presbiteri

 

Español

Construcción
Barroco mallorquín (1706-1893)

Arquitecto
Maestro Jaume Blanquer

Época
Desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XVII

Rasgos característicos
Portada neoclásica, grupo escultórico de la Mere de los Ángeles, cubierta de bóveda de medio cañón con lunetos.

Conserva importantes obras de arte
La tabla gótica de Santa María de Inca, pintada por Joan Daurer en 1373; la estatua de Santa María la Mayor, de Pedro de San Juan (s. XIV-XV); los retablos renacentistas del Nombre de Jesús (1587) y de San Pedro (s. XVI-XVII); Los retablos barrocos de San Sebastián (s. XVII) y del Santo Cristo (1667). También se puede ver un interesante museo en la antigua sacristía situada en la parte izquierda del presbiterio.

 

English

Construction
Mallorcan baroque (1706-1893)

Architect
Master Jaume Blanquer

Age
From the second half of the XVI century to the seventeenth century

Characteristic features
Neoclassical cover, sculptural group of the Mere de Déu dels Àngels, covered with half-barrel vault with lunettes.

It retains important works of art
The gothic table of Santa Maria d'Inca, painted by Joan Daurer in 1373; The statue of Santa Maria la Major, by Pere de Sant Joan (14th-15th century); The Renaissance altarpieces of the Name of Jesus (1587) and of Saint Peter (16th-17th century); Baroque altarpieces of San Sebastián (17th century) and Sant Crist (1667). You can also see an interesting museum in the old sacristy on the left side of the presbytery

Adreça: 
Plaça Sta Maria la Major, 36 · 07300 Inca · Mallorca
Població: 
Inca
Comparteix: 
SubcatLlocs: 
Centres de culte
Amb la col·laboració de l'Ajuntament