ES TRENC - SALOBRAR DE CAMPOS (LIC, ZEPA ES0000037)

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

La zona de Es Trenc-Salobrar de Campos és un dels espais naturals més rellevants de les illes Balears. L'actual zona humida es situa sobre uns sediments terciaris d'origen tant terrestre com marí d'un gruix molt important, que van ser recoberts per altres sediments de sorres i llims més moderns, del quaternari. Aquesta depressió inundada pel mar fou tancada per l'actual cordó dunar. Després de quedar aïllada, aquesta depressió va sofrir un procés de colmatació que donà lloc a una zona humida per aportaments d’escorrentia, pluvials o per infiltracions marines, que van conduir a la formació actual.

La qualitat paisatgística del lloc és molt elevada en coincidir-hi diversos tipus d'hàbitats en una zona litoral molt ben conservada. En una superfície petita es troben salicornials, amplis espais d'aigües salobres lliures en estat natural o inclosos en una explotació salinera activa, una pineda mediterrània instal·lada sobre una llarga faixa de dunes litorals fixes, i un sistema dunar i platja amb una grau de conservació molt bo en l'àmbit balear. El bosc mediterrani, situat sobre un cordó dunar fix, té una elevada presència de savines (Junipherus phoenicea varietat licya), que en algunes zones formen petits bosquets. El substrat de la pineda el constitueix una comunitat de matollar mediterrani molt característica. En l’ampla platja i primer tram del cordó de dunes s'instal·la una comunitat vegetal de platja i dunar encara ben conservada. Aquesta varietat de hàbitats limítrofs amb cultius de secà i zones de guaret i pastures, donen lloc que aquí es trobi una elevada biodiversitat. A més de la flora i fauna existent, aquest lloc, per les seves característiques i ubicació en el con sud de Mallorca, té una extraordinària importància durant els passos migratoris de les aus, tant en el primaveral com en el tardorenc. (font: Xarxa Natura a les Illes Balears).

ZEPA Espècies presents: Alauda arvensis; Anthus campestris; Burhinus oedicnemus; Calandrella brachydactyla; Circus aeruginosus; Coturnix coturnix; Galerida theklae; Miliaria calandra; Oenanthe hispanica; Oenanthe oenanthe.

Adreça: 
07630 Es Trenc (Campos) · Mallorca
Població: 
Campos
Comparteix: 
SubcatLlocs: 
Espais Naturals
Amb la col·laboració de l'Ajuntament