CAP ENDERROCAT - CAP BLANC (LIC, ZEPA ES0000081)

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

La costa sud de Mallorca és un gran altiplà calcari, rocós, que limita amb el mar mitjançant penya-segats rectilinis i abruptes. Es tracta de la gran plataforma Vindoboniana, de materials calcaris i margosos, dipositats durant el Terciari i que no han estat sotmesos a les violentes orogènesis de la serra de Tramuntana i de les serres de Llevant. Fa alguns milions d'anys aquestes terres eren baixos fons d'un mar situat entre dues illes que ara conformen les esmentades serres mallorquines, on creixien esculls coral·lins. Restes fòssils d'aquests coralls es troben en la vora occidental de cala Pi. Els sòls d'aquesta plataforma, en el terme municipal de Llucmajor, són, per regla general, argiles vermelles d'escassa potència. Sovint estan limitades per dures crostes calcàries. Alguns edafòlegs consideren fonamental en la seva gènesi la freqüent deposició de pols africana per pluges tardorenques de la illa.

La qualitat i importància d'aquest lloc es basa en la presència de 13 hàbitats que figuren en l'Annex I de la Directiva 92/43/CEE i en la presència de dues espècies de plantes incloses en l'Annex II d'aquesta directiva. També és de ressaltar la presència de diverses espècies de l'Annex I de la Directiva 79/409/CEE, entre les quals destaquen, per la seva abundància durant tot l'any, Burhinus oedicnemus, Sylvia sarda balearica, Galerida theklae, una important colònia reproductora de Phalacrocorax aristotelis desmarestii i entre 4 i 5 parelles de Falco peregrinus. A més de la presència de moltes altres espècies d'aus que no figuren en aquest annex. Per aquests motius el lloc fou declarat Zona d'Especial Protecció Per a les Aus (ZEPA núm. 81) i també va ser classificat com Àrea Important per a les Aus (ANAVA núm. 322) per la Societat Espanyola d'Ornitologia, aplicant els criteris establerts per BirdLife Internacional. (font: Xarxa Natura a les Illes Balears).

ZEPA Espècies presents: Alauda arvensis; Alectoris rufa; Anthus campestris; Asio flammeus; Burhinus oedicnemus; Calandrella brachydactyla; Coturnix coturnix; Galerida theklae; Miliaria calandra; Oenanthe hispanica; Oenanthe oenanthe; Sylvia conspicillata.

Adreça: 
Ctra.Ma-6014 · 07609 Llucmajor · Mallorca
Població: 
Llucmajor
Comparteix: 
SubcatLlocs: 
Espais Naturals
Amb la col·laboració de l'Ajuntament